• Tamil (Sri Lanka)
  • English (United Kingdom)
    Font size
  • Increase font size
  • Decrease font size
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප ගැන හැඳින්විම්

හැදින්විම

1957 අංක 49 දරණ රාජ්‍ය කාර්මික පනත යටතේ ශ්‍රී ලාංකික ගොවි ජනතාවගේ පොහොර අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම සඳහා ජර්මානු සමූහාණ්ඩුවේ මූල්‍ය හා තාක්ෂණික දායකත්වයෙන් 1964 වසරේදී ලංකා පොහොර සංස්ථාව ආරම්භ විය.එම සංස්ථාව 1987 අංක 23 දරණ රාජ්‍ය සංස්ථා සහ රජයට පවරාගත් ආයතන සීමිත සමාගම් බවට පත් කිරීමේ පනතට අනුව 1992 සැප්තැම්බර් මස 15 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සීමාසහිත ලංකා පොහොර සමාගම නමින් නැවත ස්ථාපිත විය.එය වර්තමානයේ 2007 අංක 07 දරණ නව සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇත.

මෙම සමාගමේ මූලික අරමුණ වන්නේ තේ,පොල්  හා රබර් යන සාම්ප්‍රදායික අපනයන බෝගයන් හා අනෙකුත් සියළු කෘෂි බෝගයන් සඳහා සියළුම පොහොර වර්ගයන් ආනයනය කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම හා තරඟකාරී වෙළඳපොළ තුළ අලෙවි කිරීම හා බෙදාහැරීම වේ.

ගොවිජනතාව වෙත සහන මිලට පොහොර ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලෙහි ප්‍රමුඛතම ආයතනය වන සී/ස ලංකා පොහොර සමාගම වී වගාව සඳහා අවශ්‍ය සහනාධාර පොහොර සමස්ථ ප්‍රමාණයෙන් 65% කට වැඩි ප්‍රමාණයක් බෙදාහැරීමට කටයුතු කරයි.

ආදර්ශ පාඨය

“වැඩිම ඵලදාවකට - හොඳම ප්‍රමිතිය”

දැක්ම

“ශ්‍රී ලංකා පොහොර වෙළදපල නියමුවා ලෙස කෘෂි ක්ෂේත්‍රය හා ඒ ආශ්‍රිත නව නිපැයුම් සේවා හා යෙදවුම් සපයන විවිධාංගීකරණය වූ නව ලොවට ගැලපෙන ප්‍රමුඛතම ආයතනය වීම”

මෙහෙවර

“රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව ලක්පොහොර පවුලේ උපරිම දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්ම හා ගොවිජනසේවා ක්ෂේත්‍රයේ නිෂ්පාදනය, ආදායම හා ලාභදායිත්වය වැඩිකිරීම සඳහා බහුවිධ වෙළදපොල ඉල්ලුමට සරිලන පොහොර නිෂ්පාදනය හා අලෙවිය තුළින් සමාගමේ ලාභදායී තිරසාර පැවැත්ම තහවුරු කිරීම”

අරමුණ

  • 2020 වන විට ශ්‍රී ලාංකික පොහොර වෙළඳපොළේ ප්‍රමුඛතම ආයතනය වීම.
  • ආයතනික සමාජීය වගකීම හා දීර්ඝකාලීන පාරිසරික පැවැත්ම උදෙසා කටයුතු කිරීම
  • කොටස් කරුවන් සඳහා වැඩිම ලාභාංශයක් ලබාදීම හා ආයෝනය සඳහා වැඩිම ඉපයීමක් ලබා දීම.
  • සේවක අභිප්‍රේරණය හා තෘප්තිමත් භාවය වැඩි කිරීම.

අංකය නම කාල සීමාව
01 සැම් සිල්වා මහතා
02 එල්.බි. රාජකරුණා මහතා
03 ඒ.ටි.එම්. මහින්ද සිල්වා මහතා
04 සෙනරත් නන්දදේවා මහතා
05 ජේ.එම්. සුබසිංහ මහතා
06 වික්ටර් පි.ඩබ්. රත්නායක මහතා
07 අර්ල් ඒ. ජයවික්‍රම මහතා
08 සී.ආර්. කුරුප්පු මහතා
09 ඩබ්.ආර්.බි. රාජකරුණා මහතා
10 පියසේන සේනාරත්න මහතා
11 එන්. චමදේව  මහතා
12 තිලක් කොල්ලුරේ මහතා
13 ඩි.බි. ගන්ගොඩ මහතා
14 සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මහතා
15 එස්.බි. ජගත් පෙරේරා මහතා
16 ඩබ්.එන්.ජේ. ද මෙල් මහතා
17 රොහාන් ලලිත් ද අල්විස් මහතා
18 වික්ටර් සමරවීර මහතා (වැඩ බලන)
19 සී.පි. ඇතුලුවගේ මහතා
20 එන්.එස්.එම්. සම්සුඩීන් මහතා
21 ලලිත්කාන්ත ජයසේකර මහතා
22 බුද්ධික මඩිහහේවා මහතා
2008.02.18 - 2015.02.09
23 රෝෂණ වඩුගේ මහකා 2015.02.09 -අද දක්වා

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 පෙබරවාරි 14 වෙනි අඟහරුවාදා, 12:11  

ප්‍රසම්පාදන

JA Content Slide Error: There is not any content in this category

What's New